ShanghaiGongfu Logo

Links

iGongfu.com

ShanghaiTaijiquan

ShanghaiGongfu.com Activities page

 

Shanghai Gongfu meet-ups

We sometimes have informal meet-ups to chat with other gongfu players in Shanghai.

Email to ShanghaiGongfu@hotmail.com for more info.

 

| home | forum | shanghai info | news | schools & teachers | activities | shanghai gongfu training camp | videos | photos | taiji quan | bagua | xingyi | yi quan | shaolin | other styles | qi gong | contact us | about us | ShanghaiGongfu.com |